28 feb. 2014

Return for retirement

Ibland ruttnar man ihop på jobbet och har ingen lust alls att jobba. De senaste veckorna har det varit så för mig men det väcker också kreativiteten när det gäller att hitta modeller för när man kan sluta slava.

Något som är extremt svårt att uppskatta är hur utgifterna förändras när man slutar jobba, kommer man spendera mindre på kläder/lunch, kommer man spendera mer på resor? Ingen aning faktiskt men jag skulle vara helt nöjd med samma leverne som vi har idag så det är nog bäst att utgå ifrån.
Totala utgifter per månad snittar för närvarande på ca 35 000 kr exklusive sparande.Med andra ord behöver vi ca 420 000 per år och ett kapital som kan öka den summan i takt med inflationen.

Enligt min modell (utgifter dividerat med likvida medel), behöver vi för närvarande 19% avkastning per år för att kunna sluta jobba, med andra ord är det ett tag kvar. Om man kommer ner till att behöva 5% avkastning på kapitalet (8 400 000 kr)så känns det genast bättre, men förmodligen skulle man nog vilja ha ytterligare säkerhetsmarginal och att komma ner på 3% (14 000 000 kr) för att våga ta steget fullt ut.

Med andra ord blir man inte muntrare över sådana här kalkyler då man inser hur lång tid det är kvar. Spolar man däremot fram 10 år behöver man 4,2 miljoner mindre. Det är väl bara att bita ihop och knega vidare....
1 kommentar: